Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2017

08:20

Zrozumie pan ten impuls, który każe w szlachetnym zaślepieniu, zbliżyć się do istoty pod każdym względem nieodpowiedniej (...) od której można się spodziewać jedynie przykrości, i w taką istotę, wbrew oczywistości, wcielić własny ideał, własne marzenie, skupić na niej własne nadzieje, korzyć się przed nią, kochać ją przez całe życie, nie wiedząc nawet za co.

— Fiodor Dostojewski - Biesy
08:20
Światło wierzy, że przemieszcza się szybciej od wszystkiego, ale się myli. Nieważne, jak szybko pędzi, zawsze odkrywa, że ciemność dotarła na miejsce wcześniej i już na nie czeka.
— T. Pratchett
08:19
3550 024d 500
08:18
08:18
4926 3cda
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viadotknij dotknij
08:18
5878 7201
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul vialilacwine lilacwine
08:18
W języku khmerskim nie istnieje słowo "depresja". Za to jest powiedzenie: "Woda w moim sercu opadła".
— Marcin Fabjański, "Architektura emocji: woda w sercu", Gazeta Wyborcza Duży Format, 05.03.15
Reposted from1923 1923 viaanorexianervosa anorexianervosa

October 07 2017

21:31
21:19

October 06 2017

18:18
1745 3b45
18:12
7360 b546
Reposted fromdivi divi vialilacwine lilacwine

October 05 2017

23:40
4720 99d0
23:39

"Niestety, brak chęci do życia nie wystarcza, by mieć ochotę na śmierć".

— Michel Houellebecq "Platforma"
Reposted fromjanka89 janka89 viajointskurwysyn jointskurwysyn
23:38
0226 382e
Reposted fromLUNAROSSA LUNAROSSA viajointskurwysyn jointskurwysyn
22:24
Zakochałem się o 16:24. Byłem wtedy na dachu, na kocu. Trzymałem jej głowę na ramieniu. Byliśmy wstawieni… Pijani, naćpani i zakochani. Leżeliśmy tak na wznak. Obnażając przed sobą nawzajem swoje dusze. Mieszaliśmy sobie w sercach małą, tortową łyżeczką. Zrobiliśmy z nich zupę, trochę źle mieszaliśmy. Wyszła gorzka i smutna. Pojawiły się żyrafy, siedzące na drzewach i ogromny wiatr, ciemne chmury. Ulotność, magia miłości zniknęła. Dopadła nas szara rzeczywistość. Zostaliśmy tam sami. Tacy nadzy. Bezbronni. Tacy wrażliwi. Z otwartymi sercami. Wystawieni na zło tego świata.
— Piotr Tokarz (via vilsa92)
19:41

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape viaanorexianervosa anorexianervosa
19:40
3393 08dd 500
Reposted fromamatore amatore viajointskurwysyn jointskurwysyn
19:40
12:02
4540 813d 500
Świrszczyńska
Reposted fromniedopowiedzenie niedopowiedzenie viadotknij dotknij

October 04 2017

23:02
7112 612b
Reposted fromtoudii73 toudii73 viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl