Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

21:24
Jeszcze w szkole, pamiętam, mówiono nam, że w naszych organizmach jest węgla na 2000 ołówków, wapnia na 30 kawałków kredy i żelaza na jeden gwóźdź.

Dzieciom trzeba mówić co innego: że ich organizm można liczyć w diamentach, kielichach wina, filiżankach herbaty i balonach.

Leżała skulona jak płód. Lewą dłoń trzymałem... pod jej stopami, prawą na czubku głowy, objąłem ją mocniej, mocniej przytuliłem do brzucha mówiąc:

teraz jesteś moja
jesteś jak tysiąc diamentów
jak garść złotych obrączek
jak kreda na tysiąc gier w klasy.

— Julio Cortazar - Gra w Klasy
Reposted fromvith vith viaanorexianervosa anorexianervosa

April 18 2017

18:11
Poszedłem na kawę. właśnie składałem zamówienie, kiedy spostrzegłem starca siedzącego samotnie w kącie.
To była duża kawiarnia, ale miałem wrażenie, że to jest jego miejsce, codziennie. Kelnerka przyniosła mu filiżankę kawy i wtedy dopiero zobaczyłem jego ręce. Maris, on miał najgorszy przypadek paraliżu albo choroby parkinsona, jaki w życiu widziałem - ręce tak mu się trzęsły, że zupełnie nie mógł nad nimi zapanować; nie było mowy o tym, żeby ten człowiek podniósł do ust filiżankę i nie wylał wszystkiego na siebie. Ale on się śmiał ! Jakby miał jakąś wielką sztuczkę w zanadrzu i zaraz chciał ją zademonstrować. Wyobraź sobie, że tymi swoimi trzęsącymi się rękami sięgnął za pazuchę i wyjął słomkę.
- Słomkę?
- Tak! Wielką, długą, żółtą słomkę i wrzucił ją wprost do filiżanki; wiesz, co mi  się najbardziej w tym podobało? Że kiedy pociągnął przez słomkę, rozejrzał się wokoło z tak dumnym uśmiechem, jakby chciał całemu światu ogłosić, że żadne, nawet najbardziej pokrzywione ręce nie są w stanie powstrzymać go od picia kawy. Wiesz, co mnie uderzyło? Że muszę o tym opowiedzieć właśnie tobie - częściowo dlatego, że ostatnio mam ochotę mówienia tobie o wszystkim, ale częściowo dlatego, że ty jesteś moją słomką, Maris. Bez ciebie, wiem to teraz, nie byłbym w stanie..
- Napić się kawy - zachichotała Maris.
- Napić się życia; zanim ciebie poznałem, miałem właśnie takie roztrzęsione ręce.
— Jonathan Carroll – Śpiąc w płomieniu
Reposted frombialy-krolik bialy-krolik viaazathiana azathiana
17:23
Prague
Reposted fromlifeless lifeless viazapominanie zapominanie
17:23
17:22
4239 47bd 500
Reposted fromnervure nervure viazapominanie zapominanie
17:22
1670 5bc8 500
Poświatowska
Reposted frommaardhund maardhund viazapominanie zapominanie

April 17 2017

19:37
11:55
11:51
2651 83de 500
Reposted fromrol rol viazapominanie zapominanie

April 16 2017

22:39
Reposted fromshakeme shakeme viawyliczanka wyliczanka

April 14 2017

20:36
2619 2a29 500
Reposted fromchodzacyparadoks chodzacyparadoks viabrzask brzask
20:32
Dzisiaj myśląc o niej, odnoszę wrażenie, jakby narastał w niej jakiś ledwo wyczuwalny lęk, że nieuchronnie zbliża się koniec. Nigdy mnie jednak nie spytała, co z nami będzie, jakby wiedziała, że nie ma na takie pytanie odpowiedzi, że przyszłości nikt nikomu nie może obiecać.
— Wiesław Myśliwski, Ostatnie rozdanie

April 13 2017

18:12
1552 4a08
Reposted frommrautyna mrautyna viabrzask brzask
18:12
6857 bdc2 500
Reposted fromrenirene renirene viabrzask brzask
18:10
2463 6647
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viamaking-love making-love
18:09
0055 d892
Reposted fromsarazation sarazation vialilacwine lilacwine
18:09
1512 98d3 500
Reposted fromdanielltt danielltt viaazathiana azathiana
18:01
0848 401b
Reposted fromunr-eal unr-eal viaazathiana azathiana
18:01
Musisz zrozumieć, którym końcem igły chcesz być. Tym przywiązanym do nici czy tym, który przebija tkaninę.
— Sue Monk Kidd
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaazathiana azathiana
18:00
3029 236d
Reposted fromdezynwoltura dezynwoltura viabrzask brzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl